Verzekeringspakket voor Gastouders:

 

Als gastouder bent u beroepsmatig bezig. Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld door bijv. een ouder dan bent u niet verzekerd op uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering. U heeft een aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijf/beroep nodig. Vaak wordt onderschat hoe belangrijk het is dat u dit goed regelt. Als u geconfronteerd wordt met een aansprakelijkheidsclaim (bijv. bij letsel) dan kan dat verstrekkende financiele gevolgen hebben als u geen adequate verzekering heeft geregeld. In ons gastouder-pakket kunt u de volgende onderdelen verzekeren:

 • aansprakelijkheid
 • rechtsbijstand
 • ongevallenverzekering

 

De (offerte)aanvraagprocedure is eenvoudig. U kunt het digitale aanvraagformulier invullen, opslaan en per mail of per post naar ons opsturen. Als de verzekering(en) eenmaal geactiveerd zijn krijgt u de beschikking over een persoonlijke digitale polismap waarin u de polisgegevens, voorwaarden etc. kunt inzien. Goed, gemakkelijk en overzichtelijk!

Aanvullende informatie m.b.t. de pakketverzekering:

 

Aansprakelijkheidsverzekering:

 • premie aansprakelijkheidsverzekering € 75,- per jaar
 • de aansprakelijkheidsverzekering heeft een verzekerd bedrag
  van € 1.250.000,- per gebeurtenis
 • inclusief letselschade.
 • eigen risico € 125,-
 • verzekerd zijn gastouders en de op te vangen kinderen gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan bij de gastouders.
 • voor gastouders/nanny’s die bij de opvangkinderen thuis verblijven is een extra dekking m.b.t. zaakschade opgenomen (zgn. opzichtschade).

 

Rechtsbijstand:

 • voor juridische geschillen, inclusief incasso-vorderingen.
 • premie bedraagt € 31,- per maand
 • voorwaarden: in bezit van benodigde vergunning, opleiding en een aansprakelijkheidsverzekering.

 

Ongevallenverzekering:

De verzekerde bedragen bij de ongevallendekking zijn:

 • Rubriek A, bij overlijden: € 10.000,-
 • Rubriek B, bij blijvende invaliditeit: € 25.000,-

In de voorwaarden kunt u lezen wat wordt verstaan onder “ongeval” en hoe een eventuele uitkering/schade wordt vastgesteld.

 

Genoemde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

Gastouderverzekering.com is een onderdeel van Roding Assurantien BV.