Voor gastouders

Als gastouder ben je beroepsmatig bezig. Wanneer je aansprakelijk wordt gesteld door bijvoorbeeld een ouder, dan ben je niet verzekerd op je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Je hebt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf/beroep nodig. Vaak wordt onderschat hoe belangrijk het is dat je dit goed regelt. Als je geconfronteerd wordt met een aansprakelijkheidsclaim (bijv. bij letsel) dan kan dat verstrekkende financiële gevolgen hebben als je geen adequate verzekering hebt geregeld.

Gastouder-pakket

Aansprakelijkheid

€94,50

  • De aansprakelijkheidsverzekering heeft een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis
  • Inclusief letselschade
  • Eigen risico € 125,-
  • Verzekerd zijn gastouders & stagiaires en de op te vangen kinderen gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan bij de gastouders
  • Voor gastouders/nanny’s die bij de opvangkinderen thuis verblijven is een extra dekking m.b.t. zaakschade opgenomen (zgn. opzichtschade)
  • E-bike (elektrische fiets) is meeverzekerd

Rechtsbijstand

€471,-

  • Voor juridische geschillen, inclusief incasso-vorderingen
  • Voorwaarden: in bezit van benodigde vergunning, opleiding en een aansprakelijkheidsverzekering

Genoemde premies zijn per jaar, inclusief 21% assurantiebelasting.